Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010
Αν θέλαμε να περιγράψουμε τη οικονομική κατάσταση της Ελλάδος με  λίγες λέξεις , θα λέγαμε ότι για κάθε 100ε που παράγουμε ,τα 70ε τα δίνουμε σε μισθούς και συντάξεις ,τα 20 σε τόκους και τα 10ε αφορούν την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα. Η ολιγαρχία αυτού του τόπου αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του 10% της οικονομικής δραστηριότητας, αν αναλογισθεί κάποιος ότι δεν απασχολεί πάνω από 200.000 εργαζομένους, οι οποίοι αμείβονται πολύ καλύτερα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τους συναδέλφους τους στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Και το γράφω αυτό για να μην απαντήσει κάποιος ανέξοδα και επιπόλαια, προς απάντηση του τίτλου του άρθρου ,να τα πάρουμε από αυτούς, επισημαίνοντας τους, ότι η οικονομική πολιτική  Σοβιετικού τύπου έφερε τη χώρα σε αυτά τα χάλια.                                                                                                                                   Το πρόβλημα είναι τεράστιο αν αναλογισθεί ο καθένας μας ότι για κάθε δευτερόλεπτο που περνάει το χρέος αυξάνεται κατά 600ε και κάθε μέρα που περνάει πληρώνουμε για τόκους 47.222ε.
Σε 10 χρόνια, χωρίς να πάρουμε δάνειο ούτε ένα ευρω, το χρέος μας θα έχει φθάσει τα 900δις ευρω χωρίς να έχουμε υπολογίσει το ιδιωτικό χρέος μας προς τις τράπεζες και τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων.
Τα πράγματα είναι σε αδιέξοδο , κάτι πρέπει να γίνει ,και σ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ,τα προβλήματα δεν λύνονται διαδηλώνοντας προσπαθώντας να σώσουμε τα κεκτημένα μας.
Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι , ότι έχουμε είναι δανεικό και πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε δικό μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σταθερό φορολογικό σύστημα
Μείωση φορολογικών συντελεστών
Φορολόγηση όλων των εισοδημάτων με ενιαίο τρόπο
Κατάργηση όλων των παγίων των δημόσιων οργανισμών και των φόρων, υπέρ τρίτων
Κατάργηση των 1,2 εκατομμυρίου φορολογικών δηλώσεων (αφού ο φόρος κατακρατείται στην επιχείρηση) και ελάφρυνση των εφοριών ,για να ασχοληθούν με τις πιο σημαντικές υποθέσεις
Κατάργηση των τακτικών φορολογικών ελέγχων και ανάθεση τους σε Πιστοποιημένους Ελεγκτές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατάργηση υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου ,8000 φορείς του δημοσίου μπορούν να εξοικονομήσουν 16δις ευρω
Κατάργηση της εμποροπανήγυρις της ΔΕΘ
Δραστική μείωση των 400.000 κρατικών αυτοκινήτων
Οι αεροπορικές μετακινήσεις και οι επαγγελματικές διαμονές σε ξενοδοχεία ,για τους υπουργούς να μην γίνονται στην πρώτη θέση ή σε σουίτες ,παρά μόνο αν επιθυμούν να πληρώσουν την διαφορά
Περιορισμός των βουλευτών σε 100
Περικοπή υπουργείων σε 8
Κατάργηση υφυπουργών και γενικών γραμματέων και λοιπών παρατρεχάμενων
Αξιοποίηση των 10.000 δημόσιων υπάλληλων(κομματικού Στράτου) που στελεχώνουν το κρατικό μηχανισμό κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση
Κατάργηση της υπηρεσίας καταβολής μισθοδοσίας στο δημόσιο ,από ιδιωτική εταιρεία( σήμερα το έργο αυτό το ασκούν 11.500 δημόσιοι υπάλληλοι και στην Αγγλία μόνο 300)
Απόσυρση των 5000 αστυνομικών που φυλάσσουν δημόσια πρόσωπα διατηρώντας τους απολύτως απαραίτητους
Κατάργηση μέρους των 85 πρεσβειών και 45 προξενείων στο εξωτερικό
Περιορισμός δαπανών στην τοπική αυτοδιοίκηση (πχ δημοτικά ιατρεία)
Κατάργηση χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων και κάθε είδους αμφιβόλου υπάρξεως ιδιωτικού φορέα


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Επανέλεγχος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
Επανέλεγχος 300.000 αναπηρικών συντάξεων
Κατάργηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων χορηγώντας εθνική σύνταξη στα 65χρονια για όλους τους πολίτες και δικαίωμα επιλογής(προαιρετικά) συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
Κατάργηση όλων των εισφορών από εργαζόμενους και εργοδότες .Η μείωση του κόστους εργασίας σε συνδυασμό με την μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα φέρει έκρηξη επενδύσεων ,μείωση της ανεργίας και αύξηση των εσόδων μέσω της είσπραξης του ΦΠΑ
Καθιέρωση της εθνικής σύνταξης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άνοιγμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών και άρση του απορρήτου των λογαριασμών των συναλλασσομένων
Κατάργηση της δικαστικής διερεύνησης όλων των πταισμάτων και αντικατάσταση τους με διοικητικά πρόστιμα και ελάφρυνση της δικαιοσύνης, για να ασχοληθεί με σημαντικότερες υποθέσεις.
Πλήρη αυτονόμηση της Δικαιοσύνης από παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας και εξαρτήσεις από αυτήν, μέσω της εκλογής της ηγεσίας της από ειδική πλειοψηφία της Βουλής, τη δημιουργία δικαστικής αστυνομίας και την οικονομική της αυτάρκεια
·                                 Δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και κοινοποίησης δικογράφων
·                                 Απάλειψη όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.
Αποϊδρυματοποίηση της ποινής. Υιοθέτηση εναλλακτικών μέτρων σωφρονισμού (κοινωνική εργασία, περιορισμοί στην κίνηση κλπ), με στόχο την αποφυγή της ιδρυματοποίησης και της παραπέρα εγκληματοποίησης δραστών, την αποσυμφόρηση των φυλακών και τη μείωση των δαπανών για την φύλαξη κρατουμένων
·                                 Ιδιωτικοποίηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και λειτουργία τους υπό την αυστηρή εποπτεία του κράτους.
Επέκταση των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ελέγχους πέραν της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, μέσω διενέργειας συστημικών ελέγχων και της πιστοποίησης της επάρκειας των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου των υπουργείων και περιφερειών σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα
Παροχή τεχνικής υποστήριξης με υποχρεωτική εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων παντού, επέκταση του θεσμού των εμπειρογνωμόνων, εξειδίκευση και συνεχή επιμόρφωση των δικαστών
Αποσυμφόρηση του όγκου των υποθέσεων που οδηγεί σε τεράστιες καθυστερήσεις οι οποίες ισοδυναμούν με αρνησιδικία. Aναβάθμιση ρόλου δικηγόρου, εξωδικαστικές διευθετήσεις, αποποινικοποίηση πταισμάτων και ιδιωτικών πράξεων που αφορούν αποκλειστικά το ίδιο το άτομο, απεμπλοκή από υποθέσεις που δεν αφορούν σε διαφορές -ίδρυση επιχειρήσεων-, εναλλακτικές μορφές απονομής δικαιοσύνης –διαιτησία, διαμεσολάβηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Υιοθέτηση του Φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος  και προσαρμογή του στα Ελληνικά δεδομένα.
Άρση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και συνεργασία των ΑΕΙ με μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του εξωτερικού θα έλυνε το πρόβλημα εκροής συναλλάγματος από του 51.000 έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό
Κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου
Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και ελεύθερη εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα εξοικονομούσε 2,5δις ετησίως από την παραπαιδεία
Δημιουργία παγκόσμιου αρχαιολογικού ,φιλοσοφικού και γλωσσολογικού κέντρου από πανεπιστήμια Ν.Π.ΙΔ.Δ.( Μόνο του το μέτρο αυτό μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα της Ελλάδος)
Κατάργηση των ΤΕΙ και ένταξη τους σε μια ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Περιορισμός των 44 πανεπιστημίων της χώρας
Καθιέρωση των κουπονιών εκπαίδευσης με κρατική επιχορήγηση , δίνοντας στον πολίτη-μαθητή να επιλέγει αυτός το σχολείο που θέλει
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
·                     ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα – Αρνητικός φόρος
Στην καρδιά της αναμόρφωσης του κοινωνικού συστήματος, προτείνουμε κάθε ενήλικος Έλληνας να λαμβάνει κάθε μήνα συγκεκριμένο ποσό που θα καθοριστεί ανάλογα με τις δυνατότητες του κράτους. Αυτό το ποσό εκπίπτει του συνολικού ποσού του φόρου επί του εισοδήματος (ουσιαστικά αυτό μεταφράζεται σε αφορολόγητο εισόδημα μέχρι ένα ορισμένο ύψος).
Κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος, αυτή η αρνητική διαφορά μετατρέπεται σε φορολογική επιταγή, καταβεβλημένη μηνιαίως (αρνητικός φόρος).
Σε αντάλλαγμα αυτού του εγγυημένου για όλους εισοδήματος, προτείνουμε την κατάργηση όλων των επιδομάτων και των άλλων μηχανισμών αναδιανομής. Αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα περιλαμβάνεται επίσης στα προερχόμενα από συντάξεις εισοδήματα, μέσω κατανομής.
·                                 Βελτίωση ευελιξίας στην αγορά εργασίας.
Εφόσον υλοποιηθεί η πρόταση περί ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, προτείνουμε την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας που θα αναζωογονήσει την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό και θα περιορίσει την ανεργία. Προτείνουμε:
·                                 Κατάργηση του κατώτερου μισθού. Ελευθερία στους κλάδους και τις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν έναν τοπικό ωριαίο κατώτερο μισθό, για να εξασφαλίζουν και να αναζωογονούν τον ανταγωνισμό.
·                                 Περιορισμό των διοικητικών εμποδίων στις απολύσεις.
·                                 Προώθηση ευέλικτων ωραρίων εργασίας.
Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.

ΚΙΝΗΤΡΑ

Θέσπιση κινήτρων για τους επιχειρηματίες που προσλαμβάνουν δημοσίους υπαλλήλους (απολυμένους ή μη)
Θέσπιση σοβαρών αντικινήτρων στους επιχειρηματίες που απασχολούν αλλοδαπούς, και μεγάλα πρόστιμα σ αυτούς που επιδίδονται στο προσφιλές άθλημα της μαύρης εργασίας
Καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Σύνδεση αμοιβής και παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους
.
Αλλαγή στο τρόπο εποπτείας των τραπεζών , έτσι ώστε να αποτραπεί στο μέλλον αντίστοιχες πολιτικέε απληστίας
Διοίκηση των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
Απελευθέρωση αγορά εργασίας
Απελευθέρωση ωραρίου
Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων
Απελευθέρωση των μετατάξεων στο δημόσιο

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πάταξη της γραφειοκρατίας για άμεση λήψη των αδειών , για μια επένδυση ή για οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο
Ιδιωτικοποιήσεις και αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών ,ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΕΡΤ,CASINO,ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ,
Έμφαση στις αυτοχρηματοδοτουμενες επενδύσεις ,γεφύρωση του Μαλιακου κόλπου, ενεργειακά πάρκα, υδατοφραγματα, χωματερες,κατασκευη αγωγού μεταφοράς  νερού από τον Έβρο στην άνυδρη Θεσσαλία, λιμάνια ,αμυντική βιομηχανία, αφαλάτωση για την ύδρευση των νησιών, πυρηνοηλεκτρικα εργοστάσια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άντληση πετρελαίου από το υπέδαφος και τον υποθαλάσσιο χώρο, εθνικοί δρόμοι και αεροδρόμια
Η ίδρυση 3 ιδιωτικών διεθνών αεροδρομίων στην Κρήτη ,στην Κατερίνη και στην Σπάρτη θα έδινε δουλεία σε χιλιάδες συμπολίτες μας ,τουριστική ανάπτυξη σ αυτές τις περιοχές και έσοδα στο κράτος
Ανέγερση 3 πυρηνικών σταθμών 1.200 μεγαβάτ από αυτοχρηματοδοτουμενες πιστώσεις του εξωτερικού και συμμετοχή του κράτους στα κέρδη κατά 25%

Δωρεάν διάθεση όλης της ακίνητης μη αξιοποιήσιμης περιουσίας του κράτους σε όλους τους πολίτες ακόμη και δασικών εκτάσεων, το μέτρο αυτό θα φέρει πτώση των αξίων των ακινήτων, αποκέντρωση, απόκτηση κεφαλαίου από τους πολίτες θα βοηθήσει στην επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της εκμετάλλευσης από τους λίγους που έχουν πάρε δώσε με το δημόσιο

Καλύτερη φύλαξη των συνόρων και επαναπατρισμό όλων των παρανόμως διαμενόντων μεταναστών στη χώρα

Θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει σε όλα,  σε μερικά ή ακόμα και σε κανένα, το μόνο σίγουρο είναι οτιδήποτε μέτρο και να αποφασισθεί είναι καλύτερο από την ακινησία των κεκτημένων .


Κανένα μέτρο δεν μπορεί να πέτυχε εξ ορισμού, αν πρώτα από όλα δεν λειτουργεί το ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ το οποίο για να λειτουργήσει ,χρειάζεται ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ από τους πολίτες.                                                                                                                                                                                       Κρούστης Αντώνης

0 σχόλια:

Blog Archive

Συνολικές προβολές σελίδας

Άρθρογραφία χρονικά

Ιστοσελίδα του Αντώνη Κρούστη. Από το Blogger.

Άρθρογραφία κατά ετικέτα

Αναγνώστες

Προτάσεις ιστοσελίδων

Γνωμικά

Πρωτοσέλιδα

Τροφή για γνώση